Control arqueolóxico da rehabilitación de edificio existente para destinalo a peixería na Praza de Castelao, nº16 (Corcubión, A Coruña)

_MG_4642

Control da demolición interior completa e rebaixe de solado no predio coñecido como Casa do Balugha, non se atopando restos arqueolóxicos máis aló dos correspondentes ao predio preexistente, consistentes en vellas canalizacións, solados e o que parece un salgador de peixe no primeiro andar.

volver